geplaatst op:23/05/2023

Belangrijk bericht van het bestuur

Maikel Haverkamp en Mischa Kamp hebben besloten dat zij na dit seizoen

gaan stoppen als bestuurslid van Oranje-Blauw ’14.

Na bijna 15 jaar bestuurslid te zijn geweest, vindt Maikel het tijd

worden om zijn taken aan een ander over te dragen. Mischa heeft

aangegeven zijn bestuurlijke werkzaamheden met ingang van volgend

seizoen niet meer te kunnen combineren met zijn werk. Maikel en Mischa

zullen beiden t/m de algemene ledenvergadering van 2023 aanblijven als

bestuurslid. Het bestuur bedankt Maikel en Mischa hartelijk voor hun

inzet voor de vereniging en het bestuur is blij dat Maikel en Mischa

bereid zijn zich als vrijwilliger te blijven inzetten voor de

vereniging.

Het aftreden van Maikel en Mischa betekent dat de vereniging op zoek is

naar een nieuwe secretaris, een bestuurslid wedstrijdzaken en een

bestuurslid commerciële zaken. Daarnaast is de vereniging op zoek naar

een vicevoorzitter, die op termijn Dylan kan gaan opvolgen als

voorzitter. Dylan heeft aangegeven zich tijdens de algemene

ledenvergadering van 2023 nog eenmaal herkiesbaar te stellen voor een

nieuwe termijn en is voornemens om in die termijn zijn bestuurlijke en

vrijwillige taken gradueel af te bouwen.

Mensen die interesse hebben om bestuurslid te worden en/of een van deze

vacatures in te vullen kunnen mailen naar info@oranjeblauw14.nl of een

lid van het bestuur aanspreken.

Dat het van vitaal belang is voor de vereniging dat er zich nieuwe

bestuursleden aanmelden spreekt voor zich. Vooralsnog blijven er na de

algemene ledenvergadering nog maar drie bestuursleden over, wat zou

betekenen dat vanaf dat moment niet alle bestuurlijke taken meer

ingevuld kunnen worden. Hier komt bij dat de vereniging al een nijpend

tekort heeft aan vrijwilligers.

Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op leden en betrokkenen om

ervoor te zorgen dat de vereniging kan blijven draaien. Zonder

bestuursleden en vrijwilligers is dit niet mogelijk, dus meld je aan!

Hartelijke groet,

Dylan Vogelaar

Voorzitter Oranje-Blauw '14

secretaris@oranjeblauw14.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram