geplaatst op:22/02/2023

Namens het voltallige nu zittende bestuur

Graag ieders aandacht voor onderstaande dringende oproep

Vv Oranje-Blauw’14 zoekt bestuursleden; want zonder bestuur geen voetbalclub!

Voor het completeren van het huidige bestuur en voor aanvulling CQ vervanging van bestuursleden die gaan stoppen of een andere functie binnen het bestuur gaan bekleden in het nieuwe bestuursjaar, is voetbalvereniging Oranje-Blauw’14 op zoek naar twee of drie nieuwe bestuursleden. Enthousiastelingen die het aanspreekt om in teamverband bezig te zijn met het reilen en zeilen binnen de vereniging, worden van harte uitgenodigd om te reageren!

Het huidige bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden, die allemaal een eigen taak en verantwoordelijkheid hebben maar daarnaast worden er door de sommige bestuursleden helaas dubbeltaken uitgevoerd. Er wordt eens per 2 maanden vergaderd, verder wordt er verwacht dat je je betrokken voelt bij de vereniging. Voetbalvereniging Oranje-Blauw’14 is in ieder geval op zoek naar bestuursleden voor diverse functies. De taken van de nieuwelingen kunnen in onderling overleg worden ingevuld; er is immers altijd wat te doen binnen een voetbalvereniging!

Voor meer informatie, vragen en/of het aanmelden als bestuurslid kan contact opgenomen worden via het mailadres; info@oranjeblauw14.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram